AV经典gif动态图出处番号

AV经典gif动态图出处番号

问其曾否食过何物,曾否七情动气,更分寒热虚实治之。肝火,柴胡,片芩佐之。

吐泻后,小便利,汗出者,即内外热,亦宜温之。痰积痛,星半安中汤,海蛤丸,或吐之。

若因肝肾二经血亏,致火炎生风,须养血。诸中,谓中风、中寒、中暑、中湿、中气、中食、中恶也。

 如有热者属实,不宜用此。热则消谷善饥,乃热而能营运者,若壅滞不行,则不能食矣。

盖鼻渊属风热入脑,热气涌涕伤鼻,两孔气出如火,痛,或成疮。《圣惠》云∶有耳痒直挑剔出血乃止者,此肾虚浮毒上攻也,宜透冰丹。

十八日乃脾土寄旺于四季之期,十者土之成数,逾十日不瘥,则旺气就衰,故难愈也。《内经》则指内伤言,以上盛下虚,气血逆冲而上,暴仆卒倒者为厥逆。

Leave a Reply